CARFER, és una empresa de tradició familiar, fundada a l'any 1940 amb el nom "FERMIN PINTOR" i actualment, amb l'ampliació de l'empresa, es va canviar el nom pel de CARFER PINTURES DECORATIVES, sent el seu propietari D. Fermin Calavera Canós.

A l'actualitat, CARFER disposa d'una nau industrial situada al polígon Constanti, que compta amb un taller amb maquinària d'avançada tecnologia, inclosa una Cabina de Pintura pel camp dels lacat, barnizats, bicapes, poliuretans i un llarg etc., així com rotulacions i treballs propis de taller.

carfer

També disposem de maquinària industrial, per l'execució d'obra blanca, així com treballs de neteja per mitjà de xorro d'arena sobre elements metàl·lics i pedra.

Actualment comptem amb una plantilla de 14 operaris, que varia en funció dels treballs en execució.

Compta, a més, amb una important flota de vehicles, pels desplaçaments del personal com pel transport de materials i maquinària.

Comptem amb un dossier de treballs realitzats molt extens, tant en quant a quantitat com en volum de treball.

L'empresa està considerada com una de les punteres en el camp de la pintura decorativa i industrial.